6.05.2009

GOST Sertifikası nedir ?

Rusya Federasyonu'nda halen geçerli olan Kalite Belgesidir. ( Diğer adıyla GOST-R olarak da anılır.) Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Rusya'da üretim yapan veya Rusya'ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur.

GOST Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir.Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

Belge üzerinde aşağıdaki öğeler yer alır :

GOST Sertifikası verme yetkisi kime aittir ?

Bu yetki GOSSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartları ) tarafından akredite edilimiş ( yetkilendirilmiş ) Resmi veya Özel Sertifika Kuruluşlarına aittir. Bir sertifikanın bu kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus normlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

BU kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler. Ağırlıkta Moskova'da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda expert (mühendis) bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir. Sözgelimi; gıda konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve exper bulunduran, laboratuvar imkanı olan başka bir kuruluşa gitmek gerekir.

Rusya dışında Almanya, Singapur, Çekoslovakya, Güney Kore, Moldavya, İsviçre, Estonya, Macaristan, Belarusya'da yetkili sertifika organları vardır.

Türkiye'de GOST Sertifikası verme yetkisi olan firma var mı ?

Türkiye'de GOSSTANDART tarafından GOST sertifika organı olarak akredite edilmiş herhangi bir kuruluş yoktur. Kendilerinin yetkili, diğerlerinin yetkisiz olduğunu iddia eden firmalardan yetki belgesini sorunuz.

Sertifika neden gerekli ?

Eğer Rusya'ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya'nın kendi Kalite Sertifikasına ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır: 1. Gümrüklerde; 2. İç Piyasada.

Gümrüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir. Ayrıca yapılan inşaatlarda Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı kabul etmemektedir. Rusya Federasyonu'nda inşaat yapan tüm müteahhitler yurtdışından gelen TIR içindeki malzemelere ayrı ayrı sertifika almak zorunda kalıyorlar.

Rus Gümrüklerinde Sertifika soruluyor mu ?

Soruluyor.1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sertifika beyanı zorunluluğu olmayan bazı mal kalemleri de vardır, ancak bunlar bayağı azınlıkta kalıyor. Bu tür ürünler için de önceden "Red Mektubu" denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.

Rusya Federasyonu haricinde Sertifika hangi ülkelerde geçerli ?

Rusya Federasyonu haricinde verilen sertifika yapılan anlaşmalar gereği Belarusya, Kazakistan ve Gürcistan'da geçerlidir. Moskova haricinde ciddi laboratuarların azlığı diğer tüm eski sovyet ülkelerini Gosstandart'ın normlarına uymaya zorunlu hale getirmektedir. Sovyetlerden sonra dağılan cumhuriyetler henüz kendi normlarını ayrıca geliştirememişlerdir.

Ukrayna'da GOST Belgesi geçerli değildir.

Rusya haricindeki tüm eski sovyet ülkelerinde yeralan ve Rusya'ya ürün satan üreticiler de Türkiye'deki firmalar gibi GOST Belgesi almak zorundadırlar.

Sertifika nasıl kullanılır ?

Alınan GOST belgesinin kopyası çekilerek çoğaltılır ve firma kaşesi+imza konularak "aslının aynısı" olduğu belirtilir. Bu şekilde toptancı ve müşterilere dağıtılır. Bazı gümrüklerdeki uygulamalarda orijinalden noter onaylı kopya istenebilir. Bu durumda önceden Rus Noteri veya İstanbul ya da Ankara'daki Rusya Konsolosluğu tarafından onaylanmış kopyalar kullanılmalıdır.

Sertifikalar, yapılan yüklemelerin evrakları ile birlikte Rusya gümrüklerine ibraz edilir. Genel olarak gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak konfirmasyon istiyorlar. Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzısıhha ( SES-Sanitarnıy Epidemilogiskaya Stantsiya ) memurları tarafından benzer kontrollar yapılarak sertifika soruluyor. Bu yüzden ciddi mağazalar veya market idarecileri sertifikasız bir malı vitrinine koymaktan kaçınıyor.

3 yıllık seri üretim sertifikası nedir ?

Gosstandart tarafından akredite edilmiş ( Yetkisi kabul edilmiş ) kuruluşlar eliyle 3 yıllık bir dönemde yapılacak seri üretimin Rusya'da satılabilmesi için verilen belgedir. Bu belgenin görünümü de diğerleri ile aynı olmakla birlikte işlevi farklıdır.

Özellikleri :
*Rusya içi veya dünyadaki herhangi bir firmaya verilebilir.
*Sertifikayı veren kuruluşun temsilcileri üretim yerinde inceleme yaptıktan sonra verilir.
*Seri üretime yöneliktir. Sertifika üzerinde adı geçen ürünler için geçerli, aynı fabrikanın diğer ürünleri için geçerli değildir.
*Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir, hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir, hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda ISO, TSEK ve CE karışımı özelliğindedir.
*ISO Belgesinin mevcudiyeti sertifika çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
*Geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak sertifika merkezi gerek gördüğünde her yıl inceleme yapabilir.Bunun için firmadan işbirliği yapacağına ve masrafları karşılayacağına dair peşin taahhütname alınır.

1 yıllık seri üretim sertifikası nedir ?

Bu belge, seri üretim için ancak sadece 1 yıl süre için verilir. Bu belgenin verilebilmesi için ;

*Türkiye'ye ( veya başka ülkeye ) uzman ziyareti gerekmez ve bununla ilgili masraflar yapılmaz.
*Numune gereklidir. ( Taşınamayan bazı ürünlerde numune yerine teknik dökümanlarla iş çözümlenebilmektedir.)
*Firmanın yasal adı, adresi, ticaret sicilden alınacak faaliyet belgesi ve bunların tercümeleri gereklidir.

Bu tür belgenin kullanım olarak süresi haricinde 3 yıllık belgeden hiçbir farkı yoktur.

Parti bazında ( 1 seferlik ) sertifika nedir ?

Özellikle Rusya'ya devamlı mal satmayıp zaman zaman sevkiyat yapan üreticiler bu tür belge alabilirler.

Genellikle numune olmadan bazı teknik ve idari dökümantasyonla bu iş çözümlenebilmektedir. Alınma süresinin kısa oluşu ve ekonomik olması sebebiyle Rusya'ya her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur. Ancak bu belge, sadece ithalatçı bir Rus Firması adına çıkarılabilir. Bu nedenle başka Rus alıcılara yapılan satışlarda kullanılamaz.

Bu belgenin alınabilmesi için aşağıdaki evraklar gereklidir :
*Sertifikalanacak ürünlerin tam olarak listesi.
*Sertifikalanacak ürünlerin G.T.İ.P. Kod numaraları,
*Sertifikalanacak ürünlerin sevkiyat miktarları,
*İthalatı yapan Rus Firmasının imza, kaşe ve vergi numaralarının alınabilmesi için gerekli koordinatların verilmesi.
*İhracat Sözleşmesi fotokopisi,
*Fatura ( Invoice) fotokopisi.

Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) nedir ?

Rusya Gümrük Komisyonu ( GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır. Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılır, parti bazında verilir. Bu tür mektupları verme yetkisi Moskova'da VNIIS adlı Enstitünün tekelindedir.

Kaynak: http://www.e-marketci.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
Saygılar, Sevgiler...
Hüseyin Dikmen