18.09.2015

Tüm mail hesaplarında owa yı aktif yada pasif etmek için kullanılır.

Exchange Sunucusunda PowerShell ile tüm mail hesaplarında owa yı aktif yada pasif etmek için kullanılır.

Pasif
get-casmailbox | set-casmailbox -OWAenabled $false

Aktif
get-casmailbox | set-casmailbox -OWAenabled $true

10.09.2015

Citrix XenServer da Hp Agent çalışmıyorsa?

Citrix XenServer da  Hp Agent  çalışmıyorsa?

Aşağıdaki komutları Xenserver sunucunuza consol dan yada puty aracılığıyla uygulayın.

ls -ld /
drwx------ 24 root root 4096 Feb  5 16:41 /
chmod 755 /

Citrix XenCenter Windows Management Console Windows 10 da çalışmıyor

Citrix XenCenter Windows Management Console Windows 10 da çalışmıyor

Aşağıdaki komutları Xenserver sunucunuza consol dan yada puty aracılığıyla uygulayın.

service xapissl stop
mv /etc/xensource/xapi-ssl.pem /etc/xensource/xapi-ssl.pem.bak
/opt/xensource/libexec/generate_ssl_cert "/etc/xensource/xapi-ssl.pem" 'Server İp Adres Yazalım'
service xapissl start
xe-toolstack-restart

9.09.2015

HTTP Error 500.21 Hatası ve Kolay Çözümü

HTTP Error 500.21 Hatası ve Kolay Çözümü


HTTP Error 500.21 - Internal Server Error Handler "PageHandlerFactory-Integrated" has a bad module "ManagedPipelineHandler" in its module list

Diye devam eden ASP.NET projelerinde IIS üzerindeki yaşanan en manasız hata durumudur. Doğru kayıtlanamadığı için projenizdeki ASP.NET gereksinimi duyan ilk yerde bu hatayı alacaksınız. 

Detay mesajı değişse bile hata kodu bu şekildedir. Zaten önerilerde ISS ve/veya ASP.NET doğru kurulmadığını yazıyor.

IIS ayarlarını projeniz tam doğru olsa bile, bilgisayar defalarca kapatıp açsanız bile.
Window bazen IIS üzerine ASP.NET kayıt işlemini tam olarak doğru yapamıyor olabilir.

Hızlıca tekrar kaydettirmek kolay bir çözüm oluyor.

Kayıt işlemleri için;


32bit (x86) Windows
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir
64bit (x64) Windows
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir
komutlarını kullanmanız yeterlidir.

kaynak: http://www.ikimuhendis.com