26.08.2014

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir? Faydaları? Nasıl Alınır?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir? Faydaları Nedir? Nasıl Alınır?

KEP Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır.
Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. KEP sistemi, tüm e-iş süreçlerinde kullanılabilir. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.
KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve 20 yıl süreyle saklanır (Servis Sağlayıcılara göre farklılık gösterebilir.);
-          Gönderi zamanı
-          Gönderici ve alıcı kimlikleri
-          Teslim edilme zamanı
-          Okunma zamanı
-          İçeriğin bütünlüğü
Böylelikle, KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkar edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir.

KEP Faydaları Nelerdir?
-          Elektronik haberleşmenin iş hayatının vazgeçilmezi olduğu günümüz koşullarında, delil niteliği taşıyan, güvenilir ve ekonomik bir yöntemin tercih edilmesi büyük bir gereklilik haline gelmiştir.
-          KEP sistemi, bireyler ve kurumlara:
-          Tarafsız yasal koruma sağlar:
-          Kayıtlı elektronik posta yasal kanıt olarak kullanılabilir.
-          Teslim etme ve okunma garantisi sunar:
-          Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.
-          Gönderiye müdahaleyi önler:
-          Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.
-          Zaman kazandırır:
-          Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.
-          Kullanım kolaylığı sunar:
-          Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, KEP ile bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.
-          Maliyetleri düşürür:
-          Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.
-          Çevrecidir:
-          Kağıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.
-          Etik ve güvenilir çalışma ortamı sağlar:
-          Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın güven çatısı ve etik değerleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine KEP hizmeti sunar.
 
KEP Nasıl Alınır?

1-Firma Seçim Süreci
o   PTT KEP
o   TNBKEP
o   TURKKEP
§  Hangisinin tarife sistemini beğenirseniz birisiyle çalışmayı seçebilirsin.

§  1-3 Yıllık Paketler var sadece gönder ya da gönder/al şeklinde göndermek için gönderi yapmayı düşünüyorsanız E-İmza şart almalısınız.

§  Tavsiye;
o    PTT nin sitesi bile zor açılıyor hiçbir evrakı indiremedin muhatap bulmak zor.
o    Turkkep hizmet iyi ücretleri yüksek,
o   TNB ücret ve hizmet olarak en mantıklısı.  

2-Online Başvuru
o   Online başvuru tüm şirketler için ayrı ayrı yapılacak.

3-İstenilen evrakların hazırlanması
o   Firmalara göre farklılık gösterebilir online başvurudan sonra evrak listesi geliyor.
§  Tüm firmalarda “Mersis No” olmak zorunda net üzerinden alınabiliyor.
§  E-İmza kullanacaksanız evrak ekleniyor.
§  Vekâlet kullanılacaksa evrak ekleniyor.

4-Kimlik Tespiti ve onay süreci
o   Birden fazla şekilde kimlik doğrulama yöntemleri var,
§  Yerinde kimlik doğrulama (En maliyetli yöntem)
§  Noter de doğrulama (Az maliyetli)
§  Servis Sağlayıcının yerinde doğrulama (Maliyet yok)

ÖNEMLİ UYARILAR
E-tebligat adresini (KEP) almayana 10 bin TL idari para cezası uygulanacak!
19.01.2013 Tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Anonim ve Limited şirketlerin elektronik tebligata (E-tebligat) elverişli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.
Madde 3.b            Madde 6.3            Madde 7.1
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17044&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafınca 05.05.2014 tarihinde kararlaştırılan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" TBMM Başkanlığı'nca onaylandı.
Elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara her bir tespit için 10 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplamı tutarı 250 bin TL'yi geçemeyecek.
Madde 88 (4)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-9.htm
EPDK - TAPDK - RTÜK - BTK - DMO - İTO - TBB - ADALET BAKANLIĞI - GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI gibi kamu kurumları KEP adresi talebinde bulunmaktadır.

21.08.2014

iTunes yedeklemeleri bilgisayarınızda nerede saklanır?

iTunes yedeklemeleri bilgisayarınızda nerede saklanır?

Yedekleme verilerinizin saklandığı klasör bilgisayarınızın işletim sistemine bağlıdır. Yedekleme klasörünün veri yedekleme yordamınıza dahil edildiğinden emin olun. iTunes yedekleme dosyalarını şu konumlara yerleştirir:
  • Mac: ~/Kitaplık/Uygulama Desteği/MobileSync/Yedekleme/
    "~" işareti Ana klasörünüzü temsil eder. Ana klasörünüzün altında Kitaplık klasörünü görmüyorsanız Option tuşuna basarak Git menüsünü tıklayın.
  • Windows XP: \Documents and Settings\(kullanıcı_adı)\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\
    Application Data klasörüne hızlı bir şekilde erişmek için Başlat'ı tıklayın ve Çalıştır'ı seçin. %appdata% yazın ve Tamam'ı tıklayın.
  • Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8: \Users\(kullanıcı_adı)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\
    AppData klasörüne kolayca erişmek için Başlat'ı tıklayın. Arama çubuğuna %appdata% yazın ve Return tuşuna basın.