5.06.2013

Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nin haline bakın...

Taksim Gezi Parkı olayları sırasında polisin göstericilere karşı sergilediği zorbalık kabul edilemez.
Bu konuda mutlaka bir soruşturma açılmalıdır. Ama bir camide dini mabedimize yapılan bu saygısızlık ne kadar çirkin... Ellerinde bira şişeleri ayaklarında ayakkabılar kadın erkek sarmaş dolaş yazıklar olsun... Evet bu saygısızlığı yapanlar dayak yemeği de hak ediyorlar diyorum ben...

Taksim Gezi Parkı olayları sırasında göstericileri Dolmabahçe’deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii’ni adeta üs olarak kullandığı ortaya çıktı. Göstericilerin yaralanan arkadaşlarını camide tedavi ettiği ve camiyi ameliyathaneye çevirdiği anlaşıldı. Çöplüğe dönen camide çok sayıda sağlık malzemesinin yanı sıra bira şişesi ve sigara paketi de yer alıyor.

Dolmabahçe’deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nin üç gündür göstericiler tarafından adeta üs olarak kullandığı ortaya çıktı. Göstericilerin özellikle gece boyunca süren olaylarda yaralanan arkadaşlarını camide tedavi ettiği anlaşıldı. Camiyi işgal eden eylemciler camiye büyük zarar verdi. Güvenlik kameraları bile tamamen kırıldı .

4.06.2013

Hangi şirketler internet sitesi açmak zorundadır ve açılmaz ise cezası nedir?

Hangi şirketler internet sitesi açmak zorundadır ve açılmaz ise cezası nedir?

Bilindiği üzere bir kısım firmaların internet sitesi açması ve bazı içerikleri bu siteye koyması Yeni TTK ile zorunlu hale geldi. 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de de internet sitesi açılmasına yönelik olarak Yönetmelik yayımlandı. Hangi şirketlerin internet sitesi açmasının zorunlu olduğu ve internet sitesi açılmamasının sonuçlarının neler olacağı gibi konular bu yazının konusunu oluşturacaktır.

Hangi firmalar hangi tarihe kadar internet sitesi açmak zorundadırlar?
Yeni TTK'nın 1524'üncü maddesi uyarınca. 397'nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Geçici 8'inci madde uyarınca da. 1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524 üncü maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek. internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Dolayısıyla, bağımsız denetime tabi olan şirketler internet sitesi açmak zorundadırlar. Önemle vurgulanmalıdır ki. anonim şirketler için getirilen denetçiler ile bağımsız denetimi birbirine karıştırmamak gerekir. Buradaki internet sitesi açma zorunluluğu bağımsız denetime tabi olan firmalar içindir.

İnternet sitesi açmak için son tarih 01.10.2013 tarihi olacaktır. Nitekim. 1534'üncü madde uyarınca 1524'üncü maddenin uygulaması TTK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe gireceği (01.07.2013) düzenlenmiştir. 3 aylık süre de Geçici 8'inci maddeden gelmektedir ve son tarih 01.10.2013 olmaktadır.

Yönetmeliğin 5'inci maddesi uyarınca da. bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 

Siteye konulacak içerikler hangi sürede konulacaktır ve hangi içerikler konulacaktır?
İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur

Siteye konulacak içeriğe Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde oldukça geniş bir şekilde yer verilmiştir. Siteye konulması gerekli içeriklerin konulmamasının herhangi bir yaptırımı var mıdır? Bu içeriklerin konulmaması ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur. Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır

562'nci madde uyarınca da. 1524'üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

İnternet sitesinde yer alan bilgileri herkes görebilecek midir?
İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

Konulacak içerikler ne kadar süreyle sitede kalacaktır?
Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır.

Sonuç olarak. 01.07.2013 tarihinden önce kurulmuş şirketlerin. 1/7/2013 tarihinden itibaren üç ay
içinde (en geç 01.10.2013 tarihine kadar) internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. İnternet sitesi
var olan şirketlerin ise. aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir. Diğer yandan internet sitesi açmanın teknik boyutu da Yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

EKREM ÖNCÜ

Karne notları e okul'a yükleniyor (Tıkla karne notlarını öğren)


MEB'in e okul uygulaması en yoğun günlerini yaşamaya başladı. Karne heyecanı e okul'da başladı. Karne gün sayan öğrenciler karnelerine yansıyacak notlar ve bilgiler için e okula akın etti.

e okul  veli bilgilendirme sistemi (e okul vbs), e okul öğrenci girişi sistemi, e okul öğretmen, e okul ders notları, e okul meb, e okul öğrenci bilgilendirme sistemi gibi bir çok arama kriterinin cevabı burada.

MEB tarafından uygulamaya alınan e okul uygulaması öğrenci ve veliler için vazgeçilmez haline geldi. e okul'a giren öğrenci veliler ders notları başta olmak üzere tüm bilgilere ulaşabiliyorlar.


e okul veli bilgilendirme sisteminde okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından öğrencilere ya da velilere ulaştırılmak istenen duyurulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bireysel bazda ya da toplu duyurular, Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı, Devamsızlık Bilgileri, Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar, Not Bilgileri : Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar, Sınav ve Proje Bilgileri : Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler yer almaktadır.

e-Okul nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca 2007 yılında hizmete sunulmuş internet üzerinden hizmet veren bilgilendirme sistemidir.
E Okul  bir öğrencinin  okula yazılma aşamasından, mezun olana kadarki tüm bilgileri, devamsızlıkları, notları içermektedir yani tüm bilgilerini web ortamında göstermektedir.

e-Okul Nerelerde Kullanılmaktadır?

Milli Eğitim müdürlüğünden yetki almış olan her kurumda kullanılmaktadır. Özellikle ilköğretim okulları, özel ilköğretim okulları, devlet liseleri,özel liseler, eğitim kurumları ve anasınıfına kadar bütün eğitim kollarında e-Okul bilgi sistemi kullanılır. Her geçen gün e-Okul sisteminde daha yeni bilgi sistemleri eklenerek genişlemeye başladı.

e-Okul’da Neler Var?

Kuruluş aşamasından itibaren öğrencinin temel olarak okula kayıt tarihi, dosya bilgileri ve resmi sisteme işlenmiştir. Burda alternatif olarak yaptığınız nakiller, alınan nakiller, devamsızlık girişleri, devamsızlığın takibi ve okulun ders programından, gireceği dersler ve ders öğretmenleri, sınav tarihleri, gelişim raporları işlemlerine kadar bütün bilgileri e okul veli bilgilendirme sistemi’nden bulabilirsiniz.

e-Okul’da Olanlar?

Artık öğrencilerin sınav notları, proje ödevlerinden aldığı notlar, notlardan gelicek ortalamalar gibi herşeyi ” Not Bilgileri ” kısmından öğrenmeniz mümkün. e-Okul veli bilgilendirme sisteminde veliler çocuklarının eğitim hayatlarındaki gelişimine katkıda bulunabilirler. Sistem her geçen gün gelişmekte yeni modüller eklenmektedir.

Kaynak: http://gundem.bugun.com.tr/karne-notlari-e-okula-yukleniyor-haberi/626795