28.10.2020

MailEnable Posta Kutusu yedekten geri dönüş sonrası dizin güncellemesi

MailEnable posta kutusunu yedekten geri dönüşlerde dizin güncellemesini zorlamak için tüm posta kutusu klasörlerine bir _change.dty dosyası nasıl kopyalanır.

Bu durum dosyaları doğrudan veya mesaj deposundan silinmiş veya geri yüklenmişse gerekli olabilir.

1- Yükseltilmiş ayrıcalıklara sahip bir Windows komut istemi açın (Yönetici olarak çalıştır).

2- Aşağıdaki komutlardan birini yazın, yolu sunucudaki yapılandırılmış depo havuzu yoluyla eşleşecek şekilde değiştirin.

3- for /f "usebackq delims=|" %f in (`dir /b /s /A:D "C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Postoffices\....postoffice....\mailroot\.....mailbox....."`) do copy "%f\_index.xml" "%f\_change.dty" /Y

Kaynak: http://www.mailenable.com/kb/content/article.asp?ID=ME020705