19.05.2010

Ermeni Soykırımı Yalanı-2

Ermeni çevreler,1915veonu izleyen yılarda 1.5 milyon Ermeninin soykırma uğradığı görüşlerini ısrarla savunur.Ve bu konuda şişirme uydurma nüfus rakamlarını delil olarak gösterir.-Ermenilerin en büyükyardım kuruluşuolan AGBU’nun arşivinden çıkan tarihi fotoğraflar ise soykırımı görüşlerinin yalan olduğunu gösteriyor.

-Adana’dan Halep’e gelenlerin BANDO ile karşılanması fotoğrafı Soykırım yalanını açıkça ortaya koyuyor.
Ermeni Diasporasının yıllardır sürdürdüğü soykırım propogandasının temelinde 1914yılıönceszinde Osmanlı Ermenilerinin  toplam sayısını 2.5 milyon olarak göstermek ve 1915vesonrasında yaşanan olaylarda da 1.5 milyon Ermeni’nin hayatını kaybettiği görüşlerine dayanır.Özelikle Ermeni kilisesinin verdiği şişirme nüfus rakamlarını ve onlara destek veren Batılı ülkelerin orientalistlerinin raporlarını dayanak gösterirler.Ermenilerin tehciri ve sonrasında yaşanan olayların önemli satır başlarına baktığımızda ise:-24Nisan 1915 tarihinde Enver Paşa imzalı valiler ve ordu kumandanlıklarına gönderilen emir belgesinde  Ermeni örgütlerin liderlerinin yakalanması ve yargılanması ile Ermenilerin yerleşim yerlerinde silah aranması kararı alındı.-27 Nisan tarihinde Van,Bitlis,Maraş’ın Zeytun yöresinde yaşayan Ermenilerin ordunun ikmal yollarına verdiği zarar ve silahlı isyana kalkışmaları gerekçe gösterilerek savaş bitinceye kadar  Ermenilerin Halep yakınları ve Fırat nehri sahillerine gönderilmesine karar verildi.


-Rus ordusunun Van şehrini ele geçirmesi ve aynı yerde Ermeni hükümetinin kurulması üzerine Ermeni tehciri hızlandı.1916 yılı sonlarına doğru tehcir tamamlanmıştı. Tehcir olayı Ermeni sivilleri imha etme politikasına dayanmıyordu.  Anadolu’dan sürülen Ermenilerin Suriye’deki önemli kamp bölgelerine gelmelerine ve yerleşimleri ile ilgili en yakın bilgiler Amerikan Yakın Doğu Yardım Örgütü tarafından izlendi.Amerika’nın Halep Konsolosu Jackson da gelen mülteciler ve yerleşim yerleri hakkında istatistiki bilgiler verdi.


HALEP KONSOLOSU JACKSON’UN RAPORUNDA YER ALAN BİLGİLER

Aslı ABD Devlet Arşivlerinde bulunan  8 Şubat 1916 tarihi itibariyle Halep Konsolosu Jackson’dan İstanbul’daki Büyükleçi Heny Morgenthau’ya gönderilen raporda 1915 tehciri (toplu göç/sürgün, yerleştirme uygulamasının genel sonuçları hakkında istatistiki bilgiler verilmektedir. Fırat nehri sahillerindeki Deyrizor, Şam civarı ve kısmen de Beyrut ve Kudüs’e kadar uzanan sahada yer alan Ermeni  zorunlu yerleşimcilerinin sayıları verilmektedir. Ki Jackson’un verdiği bilgiler resmi belgelere dayanmaktadır.  Ve raporda yer alan görüşler aşağıdadır:  
Şam ve Maan şehirleri civarındakiler100.000   
Hama ve civar köylerdekiler12.000 
Humus ve civarında yaşayanlar20.000
Halep ve civarında yaşayanlar7.000
Maara ve civarında yaşayanlar4.000
Bab ve civar köylerde  yaşayanlar8.000
Mümbiç ve civarında yaşayanlar5.000
Rusulayn ve civarında yaşayanlar20.000
Rakka ve civarında yaşayanlar10.000
Deyrizor ve civarında yaşayanlar300.000
Toplam: 486.000

   Halep Konsolosu Jackson, yarım milyon (500 bine yakın) Ermeni göçmenin yerleşim yerleri olan kamplara geldikleri sayılarını vererek açıklamaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler ışığında Ermeni lobisinin nerede ise yüz yıla yakın “Soykırım” görüşlerinin doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

ERMENİ ARŞİVLERİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTICI FOTOĞRAFLAR  

Son yıllarda Ermenilerde kendilerinde bulunan yazılı ve görsel belgeleri internet ortamında dünyaya tanıtmaya başladılar. Bunlardan 1906 yılında kurulan Ermeni Yardım kuruluşu AGBU’nun 1915 ve sonrası yaşanan göç, yerleşim sosyal ve ekonomik çalışmalarla ilgili fotoğraflar tarihi olayların gerçeğini farklı açıdan gözler önüne sermektedir.  Adana yöresinden Halep’e ulaşan mülteci topluluğu davul zurna ve  bando ile karşılanmıştır.  Ermeni göçmenler Halep başta olmak üzere Osmanlı askeri binalarına bile yerleşmişlerdir.  Deyrizor, Portsaid, Beyrut ve Bakuba’daki Ermeni çadır kamplarında yaşayanlara düzenli olarak barınma, yemek,sağlık hizmetleri sunulmuştur.  ABD’nin yönlendirdiği Yakın Doğu Yardım kuruluşu (Near East Relief) 400 bin ermeni muhtaç çocukları için 30 milyon dolar para toplanması için kampanya açmıştır.      BANDO İLE KARŞILANAN KİLİKYALIAR    Ermenilerin En büyük yardım kuruluşu olan ve kuruluşu 1906 yılına dayanan  AGBU’nun olaylar esnasında çektiği tarihi fotoğraflar 2008yılı içinde internet ortamında da yayınlandı. İçlerinde bir kare fotoğraf var ki olayların farklı bir gerçeğini gözler önüne seriyor.Kilikya olarak isimlendirilen  Adana yöresinden Halep’e gelenlerin bando ile karşılanması sahnesi fotoğrafta yer alıyor. Ermeni göçmen kafilesinin Halep’e gelişi bando eşliğinde alkışlarla gerçekleşiyor.Bu fotoğraf,yılardır süren Ermeni çevrelerin iddia ettiği Soykırım görüşlerinin yalan olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.   

Ermenilerin yerleştiği çadır kampı

Tehcir esnasında çocuğu hastalanan bir ermeni annenin durumu
 

Adana'dan Halep'e gelenlerin bando ilekarşılanması

Çadır kampların durumu
Tarihi belgeler gerçekleri zamanla ortaya koyar.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
Saygılar, Sevgiler...
Hüseyin Dikmen