19.05.2010

Ermeni Soykırımı Yalanı-1

Ermeni komitacılar, Erzincan üzerinden Erzurum yakınlarına geldiklerinde Türk köy şehir ve yerleşim birimlerinde vahşi katliamlar yaptılar. Erzurum yakınlarında  Aşkale ve Cinis köyü civarında 700’e yakın Türk insanının vahşice katliamını olay yerine gelen kazım Karabekir paşa, elleri titreyerek ve gözyaşları içinde yazdı.

Ve belgenin aslı Genelkurmay Askeri ATASE Arşivi’nde koruma altına alındı.

Aşağıda bahsi geçen belgenin aslı ve çevirisinin hikayesini sunuyorum: 


Yıl 1918… ve aylardan şubat ayının başları. Ermeni komitacılar Erzincan-Erzurum yolunu izleyerek hızlı bir şekilde kaçmanın hazırlığını yapıyor. Önlerine çıkan şehir köy ve mezraları yakıp yıkıyor. Önerine gelirse yok ediyor.  Köylerden dumanlar yükseliyor.Kısa süre önce buralarda insanlar yaşıyordu. Birbirlerine sevinçlerini dertlerini anlatan. Ağarmış saçları ile yaşlı insanların hayat tecrübelerini anlattıkları gençler vardı.  Genç kızlardan evlenme çağına gelenler karların erimesi ile birlikte tarlaya tohum atılmasını başakların boy atmasını ve kısa süren yaz sıcaklarında da hasat yapılmasını…Sonrasında yeni ev kurmanın gereği olan çeyiz hazırlamak ve evlenenin hayalleri ile gürlerini geçiriyorlardı.  Velhasıl insanlar, hayattan umutlu idiler. Ta ki o gün gelinceye kadar.

     KAZIM KARABEKİR KÖYE GELDİĞİNDE

   Ordu kumandanı azım  Karabekir ve ona bağlı askeri birlikler haber almışlardı Erzurum yakınlarında Ermeni çetelerin köylülere karşı vahşi katliamlar yaptıklarını. Savunmasız ve kendi hallerinde yaşayan bu insanların akibetinden şüphe ediliyordu. Ve korkulan oldu. Türk askerleri köylere geldiklerinde yer yer dumanlar yükseliyor, ortada bir sessizlik var. İnsan çığlıkları bile sona ermiş. Belli ki buralarda vahşice katliam yapmışlar.     Karabekir Paşa veya halkın dilinde “Kara Kazım” yaşananları sarı renkli çizgili bir kağıt üzerine kopya kalemle yakmaya başladı. Tarihe not düşüyordu. O’nun satırları arasında yer alan şu sözler insanoğlunun ne kadar canavarlaşacağını da göstermesi bakımından önemli idi.     Bahsi geçen olayın Türkçe sadeleştirilmiş metni aşağıdadır:      “3. Ordu kumandanlığına! Ermeni eşkiyası Erzincan ve civarında gerçekleştirdikleri zulümle 20. asır medeniyeti ile uyuşmayan çeşitli canavarlıkları Aşkale’den Erzurum yönüne sürüldükleri vakit daha da kötüsünü yaparak  EKBERTOS’un zulmüne rahmet okutmuşlardır.  Merdiven köyünde 45, Aşkale’de17, Tilkitepesinin iki kilometre güneyinde haritada ismi yazılı olmayan Cinis köyünde 600 civarında erkek ve kadın nüfusun 13’ü ayrı tutulmak üzere geri kalanların hepsi evleri yarılmak, süngülenmek ve hamile kadınların karınları yarılarak çocukları kucaklarına verilmek suretiyle şehid edilmiş olduklarını arz eylerim.  2/2/34 (1918)     Görülenler ve yaşananlar yangın görmüş bir ceset tarlası gibi idi. Ve aynı olayın fotoğrafı çeken şahıs ise bu olayı belgeleyerek tarihe not düşüyordu. Unutulmaması için.

     BELGENİN ASLINDAN YAPILAN ÇEVİRİ METNİ.     3 ncü Ordu Kumandanlığına Ermeni eşkıyâsı Erzincan ve civârındaki irtikâb eyledikleri mezâlime ve yirminci asr-ı medeniyye ile kabil-i te’lîf olmayan envâ’-i hûn-hârlıklarına Aşkale’den Erzurum istikâmetine tard olundukları vakit daha eşna’ını yaparak Ekbertos’un mezâlimine rahmet okutmuşlardır. Merdiven köyünde kırk beş Aşkale’de on yedi Tilkitepesi’nin iki kilometre cenûbunda harîtada ismi yazılı olmayan Cinis köyünde altı yüz küsûr zükûr ve inâs nüfûsun on üçü müstesnâ olmak üzre mütebâkîsi ihrâk edilmek ve süngülenmek ve hamile kadınları karınları yarılarak çocukları kucaklarına verilmek sûretiyle şehîd edilmiş olduğunu arz eylerim.

Kolordusu Kumandanı                                                                      Mîr-alây                                                               Kâzım Karabekir  
KOLEKSİYON KLASÖR NO: E. DOSYA NO: Y. DOSYA NO: FİHRİST NO:
BDH 525 1024 2050 41

Kaynak: cezmiyurtsever.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
Saygılar, Sevgiler...
Hüseyin Dikmen